Johtoalueiden raivaukset

Koillis-Lapin Sähkö Oy tekee ajoittain johtoalueidensa raivauksia. Raivaukset perustuvat sähköturvallisuus-määräyksiin ja sähköverkkoyhtiön velvollisuuksiin. Puut ja oksat eivät saa koskettaa ilmajohtoja. Raivauksilla estetään johdon ja puun läheisyydestä ihmisille aiheutuva hengenvaara, omaisuudelle aiheutuvat vahingot ja sähkönjakelun vikakeskeytykset. Samalla paikalla raivataan yleensä 6-10 vuoden välein, jona aikana puiden
kasvu ei saa ulottua johtoon. Raivatut puut ovat maanomistajan omaisuutta.

Kuluvan vuoden raivauskohteet löytyvät hankekartasta.