Tuotannon liittäminen

Sähköverkkoon liitettävän tuotannon liittymismaksu on sama kuin liittymisteholtaan samansuuruisen kulutuksen liittymismaksu. Pienimuotoisen tuotannon liittymismaksu ei kuitenkaan sisällä sähköverkon vahvistamisesta aiheutuvia kustannuksia (kapasiteettivarausmaksu on nolla). Pienimuotoisella tuotannolla tarkoitetaan enintään kahden megavolttiampeerin sähköntuotantolaitosta tai usean sähköntuotantolaitoksen muodostamaa kokonaisuutta.

Oma sähköntuotanto

Pientuotantoa on sellainen sähköntuotanto, joka on tarkoitettu ensisijaisesti kohteen omaan käyttöön ja verkkoon syöttö on satunnaista tai vähäistä. Tällaisissa tuotantolaitoksissa verkkoon syöttäminen ei ole ensisijainen sähköntuotantomotiivi.

Pientuotantoa ovat siis lähinnä yksityisten kuluttajien tai pienyritysten hankkimat pienet sähköntuotantolaitokset, jotka liitetään heidän kulutuskohteensa sähköjärjestelmään. Yleisimpiä tuotantolaitostyyppejä ovat tällä hetkellä tuulivoimalat, aurinkovoimat sekä hyvin pienet biopolttolaitokset.

Pientuotantolaitteiston yleistietolomake