Liittymän muutokset

Liittymän siirtäminen

Liittymän voi siirtää rakennuksesta toiseen saman tontin alueella. Siirtokustannuksista perimme palveluhinnastomme mukaan.

Liittymän voi siirtää asiakkaalta toiselle esimerkiksi kiinteistökaupan tai perinnönjaon yhteydessä. Sähköliittymä on irtainta omaisuutta, joka ei siirry kiinteistön uudelle omistajalle automaattisesti. Kiinteistön kauppa- tai luovutuskirjassa on oltava erillinen maininta sähköliittymän siirtymisestä.

Kun kauppa- tai luovutuskirja on allekirjoitettu, toimita siitä kopio sähköpostitse asiakaspalveluumme laskutus@koillislapinsahko.fi. Teemme omistajan vaihdon kauppa- tai luovutuskirjan perusteella. Huomioithan, että liittymissopimuksen siirtoa emme voi tehdä, mikäli meillä on sähkön siirtosopimuksiin liittyviä saatavia entiseltä omistajalta.

Liittymän sulakekoon muuttaminen

Liittymissopimuksessasi on sovittu sähköliittymän suurimpien sallittujen pääsulakkeiden koko, joka ilmoitetaan ampeereina. Sähkönkäytön lisääntyessä voit tarvita suuremman liittymän. Varmista suurentamisen tarve sähköurakoitsijaltasi, joka hoitaa myös pääkeskuksen ja liittymiskaapelin muutostyöt. Liittymän suurentaminen voi vaatia myös jakeluverkon vahvistamista. Tällöin teemme sähköverkkoon töitä, jotka voivat viedä odotettua enemmän aikaa. Liittymän suurentamisesta teemme lisäliittymissopimuksen, josta veloitamme lisäliittymismaksun. Alueilla, joilla sovelletaan vyöhykehinnoittelua tai aluehinnoittelua, lisäliittymismaksu on tulevaa ja nykyistä liittymäkokoa vastaava liittymismaksujen erotus. Mikäli liittymän suurentamisesta aiheutuvat kustannukset ovat suuremmat kuin liittymismaksujen erotus, veloitetaan asiakkaalta suurentamiskulut kokonaisuudessaan. Lisäkuluja voi aiheuttaa jakeluverkon vahvistaminen. Liittymismaksujen erotuksen ylittävä osuus on arvonlisäverollista. Tapauskohtaisen hinnoittelun alueella lisäliittymismaksu määräytyy rakennuskustannusten perusteella. Lisäliittymismaksu on kuitenkin vähintään samansuuruinen kuin lisäliittymismaksu vastaavasta liittymänkoon muutoksesta hintavyöhykkeellä 1.

Ottamalla yhteys tekniseen asiakaspalveluumme voit sopia lisäliittymissopimuksen tekemisestä ja saat selville, tarvitseeko liittymän koon muutoksen yhteydessä vahvistaa sähköverkkoa.

Liittymää voidaan pienentää liittymän omistajan toimeksiannosta. Liittymän kokoa pienennettäessä liittymismaksua ei palauteta.

Liittymän asettaminen ylläpitoon

Jos kiinteistössäsi ei ole tarvetta sähkölle, mutta haluat säilyttää valmiudet myöhempää käyttöä varten, sähköliittymä voidaan sulkea väliaikaisesti eli laittaa ylläpitoon. Katkaisemme sähköntoimituksen, mutta liittymällä säilyy valmius käyttää sähköä ja liittymissopimus on edelleen voimassa. Yleensä ylläpitoon laitetaan sähköliittymiä, joissa ei kuluteta sähköä vuosiin, esimerkiksi vanhoja taloja, joiden tulevaisuuden käyttötarkoitus on avoinna. Ylläpidosta peritään yleissähkönsiirron sulakepohjainen perusmaksu. Ylläpidossa oleva liittymä voidaan muuttaa nopeasti ja sähköntoimitusta jatkaa, joten tätä kannattaa verrata vaihtoehtona liittymisen irtisanomiselle.

Liittymän purkaminen

Jos kiinteistössä ei käytetä sähköä eikä sille ole tarvetta myöhemminkään, voi sähköliittymän irtisanoa. Liittymän purkamisessa katkaisemme sähkönsyötön ja poistamme sähkömittarin. Tarvittaessa puramme lisäksi liittymää syöttävän sähköverkon osan. Liittymismaksun palautuskelpoinen osa palautetaan vähennettynä purkukustannuksilla ja verkkoyhtiön erääntyneillä saatavilla. Purkukulut voivat olla enintään yhtä suuret kuin palautuskelpoinen liittymismaksu. Perusmaksu ja kulutettu energia veloitetaan normaalisti mittarin poistoon saakka. Liittymän irtisanomisaika on yksi kuukausi.

Ota yhteyttä tekniseen asiakaspalveluumme, kun haluat selvittää liittymän purkamista. Lähetämme sinulle allekirjoitettavaksi liittymissopimuksen irtisanomisilmoituksen. Liittymän purkutyö aloitetaan, kun olet hyväksynyt ja palauttanut sen takaisin meille allekirjoitettuna.

Jos haluat ottaa liittymän uudelleen käyttöösi, tulee sinun tehdä uusi liittymissopimus kanssamme. Veloitamme uudesta sähköliittymästä kulloinkin voimassa olevan liittymishinnaston mukaisen liittymismaksun.