Vuosikertomus 2023

 

TOIMINTAVUOSI LYHYESTI

  • yhtiön strategia päivitettiin
  • sähkön siirtomäärä pieneni 2,2 %
  • uusia liittymiä rakennettiin 40 kpl
  • kantaverkkoliityntä valmistui ja otettiin käyttöön elokuussa
  • Kursun sähköaseman saneeraus aloitettiin
  • kunnossapitosopimuksen optiovuodet päätettiin käyttää
  • jakeluverkon saneerausta jatkettiin

 

 

 

2023

2022

Muutos

Asiakkaat (käyttöpaikat)

kpl

12542

12562

-20

Sähkön siirto

GWh

165

169

-4

 

Verkosto

 

 

 

 

Sähköasemat

kpl

8

8

0

Jakelumuuntamot

kpl

1237

1231

+6

Alueverkko 110 kV

km

215

215

0

Jakeluverkko 45 kV

km

87

87

0

Jakeluverkko 20 kV

km

1886

1875

+11

Jakeluverkko 1 kV

km

17

11

+6

Jakeluverkko 0,4 kV

km

1507

1504

+3

 

Talous

 

 

 

 

Investoinnit

milj. euroa

4,8

5,7

-0,9

Liikevaihto

milj. euroa

8,1

7,9

+0,2

Taseen loppusumma

milj. euroa

45,4

41,9

+3,5

Henkilöstö 31.12.

 

17

16

+1