Vuosikertomus 2022

 

TOIMINTAVUOSI LYHYESTI

*   sähkön siirtomäärä pieneni 8,1 %

*   uusia liittymiä rakennettiin 45 kpl

*   kantaverkkoliityntäjohdon rakentaminen aloitettiin

*   Isokeron sähköaseman laajennus valmistui

*   jakeluverkon saneerausta jatkettiin

*   Datahub otettiin käyttöön

 

 

 

2022

2021

Muutos

Asiakkaat (käyttöpaikat)

kpl

12562

12568

-6

Sähkön siirto

GWh

169

184

-15

 

Verkosto

 

 

 

 

Sähköasemat

kpl

8

8

0

Jakelumuuntamot

kpl

1231

1226

+5

Alueverkko 110 kV

km

215

215

0

Jakeluverkko 45 kV

km

87

87

0

Jakeluverkko 20 kV

km

1875

1874

+1

Jakeluverkko 1 kV

km

11

11

0

Jakeluverkko 0,4 kV

km

1504

1502

+2

 

Talous

 

 

 

 

Investoinnit

milj. euroa

5,7

3,3

+2,4

Liikevaihto

milj. euroa

7,9

8,3

-0,4

Taseen loppusumma

milj. euroa

41,9

38,9

+3,0

Henkilöstö 31.12.

 

16

15

+1