25.2.2022

Datahub-järjestelmä otettiin käyttöön sähkön vähittäismarkkinoilla 21.2.2022

Suomalaisilla sähkömarkkinoilla otettiin 21.2.2022 käyttöön yhteinen, kantaverkko Fingridin toteuttama keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä, datahub.

Datahub-järjestelmä otettiin käyttöön sähkön vähittäismarkkinoilla 21.2.2022

Mukana lakisääteisessä uudistuksessa ovat kaikki Suomen verkkopalvelu- ja sähkönmyyntiyhtiöt. Järjestelmän käyttöönotto ei edellytä toimenpiteitä asiakkailtamme.

Energia-alan yhteisenä tavoitteena on tarjota asiakkaille entistä sujuvammin toimivat sähkömarkkinat. Datahub on kehitetty selkeyttämään ja nopeuttamaan tiedonvaihtoa sähkönmyynti- ja verkkopalveluyhtiöiden välillä esi-merkiksi sähkönmyyjän vaihtuessa tai muuttotilanteissa. Tietojen keskittäminen parantaa myös kaikkien sähkön-käyttäjien saamaa palvelua. Myöhemmin tänä vuonna avattavan webbiportaalin avulla asiakas löytää ja voi tar-kastaa sähkönkäyttöönsä liittyviä tietoja, kuten oman sähkönkäyttöpaikan sopimustiedot, kulutustiedot ja asia-kastiedot.

Sähkön käyttöpaikkatunnukset uudistuvat

Datahub-palvelun käyttöönoton myötä kaikki sähkönkäyttöpaikat saavat uuden 18 merkin pituisen käyttöpaikka-tunnuksen (GSRN tunnus). Uudistus tulee voimaan automaattisesti eikä asiakkaan tarvitse tehdä mitään. Käyttö-paikkatunnuksen näet sähkölaskustasi. Tarvitset käyttöpaikkatunnusta esimerkiksi kilpailuttaessasi sähkönmyyn-tisopimustasi.

Asiakastiedon käsittely datahubissa

Koillis-Lapin Sähkö Oy saa jatkossa lainmukaisesti asiakkaan tietoja suoraan datahubista ja vastaavasti antaa asiakasta koskevaa tietoa datahubiin, mm. sähkönkulutuksen mittaustiedot. Asiakastietojen päivityksen pää-vastuu on sähkönmyyjällä. Näihin tietoihin kuuluu nimi, henkilötunnus, postiosoite, puhelinnumero ja sähköpos-tiosoite. Koillis-Lapin Sähkö Oy:n päivitetyn tietosuojaselosteen löydät täältä.