2.11.2022

110 kV:n sähkönsiirtoverkkojen parantaminen Kemijärven alueella

Koillis-Lapin Sähkö Oy:n omistamaa sähköverkkoa uudistetaan Kemijärven ympäristössä.

110 kV:n sähkönsiirtoverkkojen parantaminen Kemijärven alueella

Koillis-Lapin Sähkö Oy:n omistamaa sähköverkkoa uudistetaan Kemijärven ympäristössä. Koillis-Lapin Sähkö on käynnistänyt hankkeen Kemijärven alueen verkon kehittämiseksi, jotta riittävät siirtoyhteydet ja Koillis-Lapin sähköverkon luotettava toiminta voidaan varmistaa tulevaisuudessa. Uusi voimajohto tulee vanhan voimajohdon paikalle, joka puretaan pois vuoden 2022 loppuun mennessä.

Vanhan puupylväisen voimajohdon purkutyöt on aloitettu marraskuussa ja toivoisimme ihmisiltä, että kulkemista voimajohdon johtokadulla vältettäisiin työmaan ajan.

Rakentamisen aikana meillä on työmaaliikennettä myös kelkkareiteillä ja tämän vuoksi pyydämme kelkkailijoilta erityistä tarkkaavaisuutta ajaessa. Pyrimme ennallistamaan kelkkareitin mahdollisimman nopeasti ylityskohdilta mikäli se on tarpeen.

Kelkkailijan muistilista:
* Kelkkareiteille toimitetaan varoituskyltit, jotka ilmoittavat työmaalle saapumisesta
* Muista nopeusrajoitus
* Älä totu olosuhteisiin ajaessa reitillä, tilanteet saattavat muuttua hetkessä (koneet vaihtaa paikkaa jne.)
* Pysy reitillä
* Kun voimalinja ylittää tien tai kelkkareitin, ylityskohtiin rakennetaan ylityspukit, joiden alta kuljetaan turvallisesti. Kelkkareittien ylityspukeista tiedotetaan erikseen ja ne merkitään myös maastoon
* Työaikamme on normaalisti kello 07:00 - 19:00

Urakoitsijan Eltel Networks Oy:n yhteyshenkilö hankkeessa on:
Projektipäällikkö Mikko Ylikangas, p. 040 311 3228
mikko.ylikangas@eltelnetworks.com

Rakennuttajan Koillis-Lapin Sähkö Oy:n yhteyshenkilö hankkeessa on:
Verkkopäällikkö Jukka Ojala, p. 040 015 9845
jukka.ojala@koillislapinsahko.fi

Haluamme toteuttaa johtohankkeen hyvässä yhteistyössä kanssanne ja toivomme, että hankkeesta aiheutuisi Teille mahdollisimman vähän haittaa.