Logo
Pääkirjoitus  
Ajankohtaista arkisto  
Toimialue  
Omistussuhteet  
Toimintavuosi  
Hallitus  
Organisaatiokaavio  
Jakeluverkko  

Laskutus  
Keskeytykset  
Sähkön käyttö  
Muut tiedotteet  Vuosikertomukset  
Asiakaspolar-lehdet  
Muut julkaisut  
Lomakkeet  
Toimipaikat  
Henkilöstö  


Asiakasneuvonta:
040 825 0064

Kaapelinnäytöt
0800 133 544

Vikailmoitukset
(016) 821 896 


Koillis-Lapin Sähkön asiakaspalvelijat palkittiin


Energiapolar Oy tutkituttaa vuosittain osakasyhtiöidensä asiakaspalvelun laatua. Vuoden 2010 tutkimustulosten perusteella asiakaspalvelijamme saivat Energia-polarin palkinnon ja yhtiö nimettiin vuoden asiakaspalveluyhtiöksi Energiapolar Oy:ssä.

Tehty tutkimus koski liittymisasioita ja sähkönmyyntisopimuksia. Postikyselynä tehdyllä tutkimuksella kartoitettiin asiakkaiden tyytyväisyyttä saamaansa palve-luun, palveluun pääsyn nopeutta ja vaivattomuutta, asiakasneuvojien ystävälli-syyttä ja palvelualttiutta, asiantuntevuutta ja asioiden ymmärrettävää selittämistä sekä asiakkaan aitoa kuulemista. Postikysely lähetettiin tammi-helmikuussa, huhti-toukokuussa ja syys-lokakuussa verkkoyhtiöiden kanssa asioineille.


[ Arkisto ]

 Kemijärvi

-7.2 C

Savukoski

-8.8 C

Pelkosenniemi

-9.5 C

Salla

-5.4 CPoikkeuksia asiakaspalvelun aukioloajoissa Joulukuussa 2018

Perintätoimisto Lindorffista tulee Lowell

Animaation kuvat: Vesa Särkelä, Kemijärvi