Logo
Pääkirjoitus  
Ajankohtaista arkisto  
Toimialue  
Omistussuhteet  
Toimintavuosi  
Hallitus  
Organisaatiokaavio  
Jakeluverkko  

Laskutus  
Keskeytykset  
Sähkön käyttö  
Muut tiedotteet  Vuosikertomukset  
Asiakaspolar-lehdet  
Muut julkaisut  
Lomakkeet  
Toimipaikat  
Henkilöstö  


Asiakasneuvonta:
040 825 0064

Kaapelinnäytöt
0800 133 544

Vikailmoitukset
(016) 821 896 


Asiakasystävällistä siirron hinnoittelua


Koillis-Lapin Sähkön olisi ollut mahdollista periä 7 560 000,00 euroa enemmän siirtomaksuja kolmen edellisen vuoden aikana.

Energiamarkkinavirasto on antanut päätöksen sähköverkkotoiminnan kohtuullisesta ja toteutuneesta tuotosta ensimmäisellä valvontajaksolla 1.1.2005 - 31.12.2007. Päätöksessä vahvistetaan se, että Koillis-Lapin Sähkö Oy:n osalta valvontajakson aikana kertynyt tuotto alittaa 7 560 000,00 eurolla kohtuullisena pidetyn tuoton.

Alijäämää voidaan käyttää toisella valvontajaksolla

Verkonhaltijan on otettava toisella valvontajaksolla (1.1.2008 – 31.12.2011) huomioon ensimmäisen valvontajakson päätös määrittäessään siirtopalvelusta perittävien maksujen suuruutta. Ensimmäisellä valvontajaksolla kertynyt tuoton alijäämä on verkonhaltijan käytettävissä vastaavalla euromäärällä ainoastaan toisen valvontajakson aikana.

Isoja investointeja edessä

Koillis-Lapin Sähkön siirtohintaan tulevaisuudessa korotuspaineita tuovat alueverkkomaksujen nousu ja välttämättömät investoinnit sähköverkkoon. Suurimpia verkkoinvestointeja ovat lähitulevaisuudessa 110 kV:n voimajohdot ja lähivuosina todennäköisesti pakolliseksi tuleva kaikkien sähköenergiamittareiden tuntimittaus ja etäluenta.

[ Arkisto ]

 Kemijärvi

-4.6 C

Savukoski

-6.5 C

Pelkosenniemi

-50.0 C

Salla

-6.1 CAsiakaspalvelu avoinna
11.10.-18.10. klo 8-11 ja 12-15

Perintätoimisto Lindorffista tuli Lowell

Animaation kuvat: Vesa Särkelä, Kemijärvi